Terms

Hungarian

ProScala Általános Szerződés Feltételek

Üdvözöljük a ProScala Alapítvány weboldalán!

  1. Általános rendelkezések

1.1. Az általunk elősegített célok - így a Scala programnyelv megismertetése - és az ezekkel összefüggésben nyújtott szolgáltatások ideértve ProScala Alapítvány weboldalához (proscala.com és alpontjai, ide nem értve a proscala.com/proscala-premium alpontot - “a Weboldalak”) való hozzáférést és azok használatát, továbbá számos a Weboldalakon hivatkozott szolgáltatás és tevékenység igénybevételét az itt lefektetett feltételek szabályozzák.

1.2. A Weboldalak böngészésével Ön jelzi, hogy elfogadta és megismerte ezeknek a feltételeknek a közvetlenül a Weboldalak használatához tartozó részeit azoknak az időről időre az adott weboldalon közzétett módosításaival együtt, továbbá elfogadja, hogy amennyiben szolgáltatást vesz igénybe, vagy terméket vásárol úgy az erre vonatkozó - jelen feltételeket kiegészítő - értékesítési feltételek kötik Önt.

2. Weboldal használati feltételek

2.1. A Weboldalak, de különösen és nem kizárólagosan bármely azokat alkotó vizuális és audio tartalom, szöveg, logó, blog poszt, podcast a ProScala Alapítvány tulajdonát képezik, avagy a ProScala Alapítvány rendelkezik azok használati jogaival, azokat csak a ProScala Alapítvány előzetes írásbeli engedélyével lehet felhasználni, ide nem értve a személyes, nem kereskedelmi célú letöltését ezeknek a tartalmaknak. Hivatkozott tartalmak védelme tekintetében a Ptk. és a szerzői jogi törvények az irányadóak, a felhasználás esetleges engedélyezése után is.

2.2. A ProScala Alapítvány fenntartja a jogát arra, hogy érdekei védelme érdekében a szerzői jogokkal összefüggésben jogsértő magatartást tanúsító fél ellen annak előzetes tájékoztatása nélkül azonnal fellépjen, így ezen túlmenően a Weboldalak tartalmának jogszerűtlen felhasználása esetén - ide értve különösen a többszörözést, a ProScala Alapítvány hivatkozása nélküli vetítést és nyilvánosságra hozatalt - közjegyzői tanúsítványba foglalt jogsértéssel érintett oldalak vonatkozásában oldalanként napi 100.000,- Ft kötbért követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a kötbér rendezésén túl köteles az okozott kárt megtéríteni ProScala Alapítvány számára.

2.3. A ProScala Alapítvány nem tudja garantálni, hogy Weboldalai tartalmának használata nem sértheti harmadik felek jogait, a weboldal tartalmával kapcsolatban felelősséget nem vállal, valamint a tartalom kártérítés alapja nem lehet.

2.4. Ön, mint felhasználó, vállalja, hogy saját felelősségére lapozza, böngészi, használja Weboldalainkat.

2.5. Feliratkozáshoz e-mail cím megadása kötelező. A rendszer ezt az adatot leiratkozásig tárolja.

2.6. A adományozási adatok és feliratkozáshoz szükséges adatok külön kezelendők. A feliratkozás nem szűnik meg a tagság megszűnésével.

2.7. A ProScala Alapítvány csak a Weboldalai rendeltetésszerű  használata esetén tudja garantálni a Weboldalai számára beküldött személyes adatok biztonságát. Ezen kívül Ön, mint felhasználó a számunkra átadott adatokkal kapcsolatban garantálja, hogy azoknak Ön a tulajdonosa, avagy jogosult azoknak felhasználására. Amennyiben nem az Adatkezelési szabályzat értelmében kiemelt személyes adatról van szó, amelyet Ön javaslatként, kommentként a honlapon továbbít, úgy az a nyilvános adatokkal egyenértékűen kezelendő, ugyanitt a ProScala Alapítvánnyal szemben nem lehet követeléssel élni azok esetleges felhasználása esetén.

3. Felelősség korlátozása

3.1. Weboldalainkon nyilvánosságra hozott bármely anyag és információ az adott módon áll rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül. Az előforduló pontatlanságokért és hibákért a ProScala Alapítvány nem vállal felelősséget, ám fenntartja a jogot arra, hogy azokat bármikor kijavítsa, de ezekért a javításokért semmilyen felelősséget nem vállal.

3.2. A ProScala nem tudja garantálni, hogy Weboldalai mindenben megfelelnek azok használói elvárásainak, e tekintetben a ProScala Alapítvány semmilyen felelősséget nem vállal.

3.3. Ön elismeri, hogy a ProScala Alapítvány mentes minden IT-rendszerekkel kapcsolatos kockázat - így ezekbe való behatolással kapcsolatos kockázat - következményei alól még akkor is, ha tudott vagy tudhatott ezen kockázatokról, ekképp mentes az üzemeltetett oldalakról való tartalom letöltésével kapcsolatos vírus kockázatok következményei és egyéb IT-károk következményei alól, ezen kockázatokat a felek közösen és külön-külön viselik.

3.4. A Weboldalainkon esetlegesen elhelyezett, idegen weboldalra mutató linkek esetében az idegen weboldal tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

4. Egyéb

4.1. A jelen feltételek a ProScala Alapítvány és Ön között létrejött teljes megállapodást magukba foglalják a Weboldalak és azok tartalmának látogatására és használatára vonatkozólag, ugyanakkor ha Ön további szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy jelen feltételrendszert további különös feltételek egészítik ki. Minden egyéb feltétel, melyet a ProScala a jelen feltételrendszerben már megemlített szolgáltatások igénybe vételének szabályozására kibocsát, konkrét szolgáltatások szabályozására és termékek megvásárlásának feltételeinek szabályozására vonatkozóan, kiegészíti a jelen feltételeket, melyek közül ellentmondás esetén mindig a kiegészítő feltétel az irányadó.

4.2. Ha a ProScala Alapítvány kényszerűen tűri vagy nem szerez tudomást bármely jelen szabályzat szerinti jogának sérelméről, az nem jelenti azt, hogy a ProScala Alapítvány bármely jogról vagy bármely jog érvényesítéséről lemondott volna. Ugyanúgy jogszabályváltozás vagy valamely pont részbeni vagy teljes jogellenesnek bizonyulása esetén a további pontok érvényben maradnak azon tartalommal, ahogy a feleknek helyes megfogalmazás esetén érteniük kellett volna.

4.3. A használat feltételeit a magyar jogszabályok szabályozzák, fogyasztói jogvita gyors rendezése szükségessé válásának esetére az illetékes békéltető testület címe: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. em. 310. aj.